Xmen

537 tekstów – auto­rem jest Xmen.

Ja­kież piękne jest ser­ce , gdy twarz niez­byt przychylna. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lipca 2017, 21:33

Miłości szu­kaj gdy jes­teś na nią go­towy, a nie samotny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lipca 2017, 21:21

Koncert

Chy­lińska Ci nie wyśpiewała
Że jes­teś kocha­na.
Moc­no i szczerze
Niech jeszcze więcej ser­ce pobierze.

Ona nie po­wie że pragnę codzien­nie
Choć dzień jest in­ny niez­mier­nie
Cze­kam cza­sami na chwilę uniesienia
Tu nic się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2017, 20:52

Duszę ko­biety wi­dać przez jej oczy. Jej miłość można wyczy­tać wraz z często oszu­kaną łzą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 czerwca 2017, 20:43

Każdy jest ko­walem swo­jego lo­su. Lecz i los może odeb­rać ko­walo­wi narzędzia... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2017, 20:46

Nie każdy is­la­mis­ta to ter­ro­rys­ta. Ale każdy ter­ro­rys­ta był islamistą.
Więc re­ligią po­koju te­go two­ru nie nazywajcie
I z siekierą na is­la­mistę czekajcie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 maja 2017, 20:37

Wiara czy­ni cu­da. Dziś cu­dem jest wierzyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 maja 2017, 21:44

Do­wiadując się o ciężkiej cho­robie, zaczy­nasz żyć tak , jak byś się wczo­raj urodził. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2017, 20:22

Miłość w us­tach jest kłam­stwem. Ta sa­ma w ser­cu by­wa wiecznością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 kwietnia 2017, 12:20

Są no­ce , kiedy mówię jeszcze 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 marca 2017, 22:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]