Xmen, teksty z lipca 2013 roku

11 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Są ta­cy , którzy ba­wią się kosztem innych
Swą za­bawę - miłością później nazywają 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 lipca 2013, 14:41

Zdra­da - cielesną bywa.
Wyrzu­cając uczu­cia - taką samą ko­mitywę odbywa. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2013, 13:26

Nig­dy nie mów co człowiek czuje
Gdy sam na sam ze swiomi myśla­mi obcuje
Nig­dy nie myśl co in­ny snuje
Gdy on sam w so­bie te­go nie pojmuje

Nie mów więc o czy­jejś miłości
Twe myśli są tyl­ko ob­ja­wem nagości 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 lipca 2013, 09:59

Zyj nie dla chwi­li , ale ciągłości jed­nej z wielu chwil. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2013, 11:42

Sko­ro po­wie­działaś ,że nie kochasz
Po co d mie zaglądasz ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lipca 2013, 22:58

Miałem ja miłość
Zdradą mnie skalała
Choć kocham ją nadal
Ona mnie olała 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 lipca 2013, 22:05

Ona

Szep­ty przeszłości
Szum myśli
Okan­to­wany umysł
Niewier­ności czar

Gdzież ten świt
Obieca­ny Tobą
Zakłama­na kobieto
Gdy ja na przekór

Kocham niewiedząc
Ktoś Ty taka
A dusza zadumana
Z Tobą te­go dokonała 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 lipca 2013, 20:20

Ja pier­wszy nie skończyłem
Ty nie widziałaś a ser­cem byłem
Lecz jak z in­nym cię ujrzałem
Os­woiłem się z przekonaniem
Ty mnie nie kochałaś
Po pros­tu da­lej szukałaś
Żyję dziś przekonaniem
Sko­ro in­ne­go wybrałaś
Życie mi uratowałaś 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 lipca 2013, 21:56

Skrzyw­dzo­ny człowiek już nig­dy nie po­kocha tak sa­mo , jak przed ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 lipca 2013, 01:37

zatańcz

Za­tańcz ze mną os­tatni raz
Skosztuj blis­kości smak
Spy­taj os­tatni raz
Mych ust smak

Cokolwiek
Gdziekolwiek
Jakkolwiek

Zatańcz

Ze mną

Bym poczuł Twej blis­kości smak

Os­tatni raz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 lipca 2013, 01:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]