Xmen, teksty z lipca 2015 roku

18 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Gdy już w dziec­ku nie zaszcze­pisz miłości, to w do­rosłym życiu będzie szu­kać cze­goś dla niego niedostępnego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2015, 10:14

Życie to ta­ki bu­bel, które­go nie wyrzu­ca się na śmieci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 lipca 2015, 10:05

Jest wi­na , jest i kara.
Wi­na było zbyt dużo, więc i ka­ra zasłużona. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 lipca 2015, 21:09

Grając na uczu­ciach, sym­fo­nią łez słychać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 lipca 2015, 13:16

Za­tapiając siebie w czyimś ciele, upew­nij się, że po­siada i duszę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lipca 2015, 13:52

Bib­lia księgą mądrości, ale nieko­nie­cznie prawd. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lipca 2015, 22:25

Ko­bieta mo­jego życia leży na cmentarzu.
Cmen­tarz jed­nak nie kończy mo­jej miłości do kobiety. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 lipca 2015, 21:46

To jed­nos­tka stworzy tłum. Tłum po­ciągnie rzeszę.

in­sp. Glic­juszusza STOLCEM. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lipca 2015, 22:23

Nie układam życia, to życie układa mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2015, 21:11

Seks jest pięknem . Lecz nie każdy sztukę zrozumie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 lipca 2015, 21:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]