Xmen, teksty z listopada 2013 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Cza­sami nie war­to głas­kać wiat­ru , bo hu­ragan się zrobi. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 30 listopada 2013, 14:02

Dzi­siej­sza miłość to wyrób czekoladopodobny.
Nim skosztu­jemy połowy , zaczy­na mdlić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 listopada 2013, 16:28

Śmiet­ni­kiem czy­jejś ducho­wości byłem
Choć ją miłością okryłem
Po­bawiła się człowiekiem
Dziś jes­tem już tyl­ko echem 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2013, 14:17

Od­chodząc za­pom­niałaś zabrać...
Siebie z mo­jej duszy... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 listopada 2013, 12:04

Nadal

Łez moich nie uświadczysz
Spłowiały za Twy­mi plecami
sze­leszczące krop­le słów
Słony smak duszy
chus­teczką wizerunku
Twe­go wycieram

Na­dal widzę Ciebie
już nie spoglądając
Udaję obojętność
łzy wycierając

Niech szlag tra­fi obietnice
miłos­nym tchnieniem wypowiedziane
Znów następnych kochać będziesz
Lecz te­go cze­go szukasz
Nig­dy nie zdobędziesz

W za­sięgu ręki miałaś
Już wielu z płaczu okradłaś 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 listopada 2013, 13:29

O niej

Kobieto
piękna bestio
o wy­bujałych kształtach
oka­leczo­nej wyobraźni
Pięknem oczu
na­dal spoglądasz
jak się Tobą duszę
Z uśmie­chem na twarzy
od­garniasz blond włosy
spychając ze swe­go ramienia
to co po mnie zostało

Is­to­to kamienna
mie­czem zadrości
chwas­ty podcinasz
Cza­rując wszystkich
sa­ma siebie zabijasz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 listopada 2013, 14:11

I sma­ku ust Twych nie za­pomnę po kres
krwawą szminką łez , złożony w duszy mej
I gdy­by ten po­całunek nie był skalany
z ust wy­doby­wający­mi się słowami... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 listopada 2013, 17:50

Przyjdź , po pros­tu przyjdź za­nim zgaśnie me światło.
Nie będę cię już pot­rze­bował kiedy przyj­dziesz za­palić pa­mięci światełko. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 1 listopada 2013, 10:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]