Xmen, teksty z maja 2014 roku

19 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

sto osiemdziesiąt nie białych stopni

Pos­ta­no­wiłem , że otworzę
sil­ne ra­miona rozłożę
Dla ko­goś miej­sce stworzę
jes­tec­twem otoczę

Pla­ny złupiły zdrady
czy­je­goś umysłu roszady
Złości napady
przys­porzyły oboj­ga samozagłady 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2014, 21:00

Czy widzisz

Światło wyłączyła
na­tury ludzkiej litera

Pogłas­kała po łzach
mo­car­nym ego

Pro­wadzi niezbicie
fan­fa­ry uczuć

Z uśmie­chem biegnąc
roz­deptu­je już popioły 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 maja 2014, 21:34

Oso­by , które wiele skry­wają , nie­chyb­nie i twarz odwracają. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 maja 2014, 21:36

Matkę no­si się w ser­cu przez cały czas , a nie tyl­ko dziś... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 maja 2014, 20:05

Żyć tak, aby być dla ko­goś spełnieniem marzeń. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 maja 2014, 19:00

Jak ciężko jest Jej po­wie­dzieć , że cier­pię , że uśmiech skry­wa ból , że ...
Zbyt bar­dzo Ją kocham , by mu­siała zno­sić mo­je cierpienie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 maja 2014, 20:33

Jakże piękny jest człowiek , gdy z dumą i uśmie­chem kroczy prostą drogą .
Ale nikt nie wie ile zbru­kanych przez niego ludzi, zdep­tał swoim istnieniem.


dla tych,którzy widzą, a nie wiedzą 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2014, 08:28

karta dań

Ob­lu­bieni­ca język strzępiła
duszą i ciałem czerstwiła

Do dnia włas­nej prognozy
in­nym czy­niła biocenozy

Kształtem lęków własnych
ni­by prawdą łganych

Na­jadła się dumą sowicie
wy­da­liła nie jed­ne­go , obficie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2014, 08:42

Żyć z kimś do końca życia
gdy słowa bez pokrycia
Czy­nisz to więc z kim innym
zas­ta­na­wiając- czy to­bie powinnym 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 maja 2014, 14:27

Można kroczyć całe życie pod górkę.
Ale jak wyt­rawny tramp, łączyć tą wędrówkę z uśmiechem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 maja 2014, 09:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]