Xmen, teksty z sierpnia 2014 roku

6 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Zna­jomi o to­bie pamiętają
piękne - bo cie znają
Lecz chciałoby się komunikacji
z kimś kto odmówił ci racji

Dla wszys­tkich,którzy od­wra­cają się dupą........................ 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 sierpnia 2014, 17:31

Ofiarując ko­muś swo­je ciało
za­py­taj siebie czy będzie ci się chciało
kochać po latach
czy tap­lać się w ,,szmatach,, 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 sierpnia 2014, 20:07

Praw­da jest prze­rek­la­mo­wa­na-bo świat kar­mi się kłam­stwem . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 sierpnia 2014, 20:40

Złama­nego ko­goś ser­ca już nie połamiesz .
Ale próbując je kleić , można i rozłupać swoje. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 sierpnia 2014, 20:19

Całe ser­ce chcę dać Tobie
lecz,gdy tak so­bie przysposobie
To i ciągle ona mnie pociąga
co i ser­ca całość od Ciebie odciąga
I nic na to nie poradzę
że tak so­bie z tym radzę 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 sierpnia 2014, 19:34

wakacje

pięknym ma­jem
życia wa­kac­je pachniały
ja­kiś czas temu
me prag­nienia tym widniały
młodzieńczym zapałem
cały czas kochać chciały

i łzy uleciały

skroiła swe wizje
cza­sem przeszłym
gniotąc ko­lory lata
wy­rokiem nie zawisłym
ko­lej­ne la­to mija
nie tyl­ko mnie zabija 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 sierpnia 2014, 13:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]