Xmen, teksty ze stycznia 2015 roku

14 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Znowu Ty

Jak sta­ra to­reb­ka herbaty
esen­cją za­bar­wiłaś sny.
Koszmar,czy szczęście?
Wrócić do za­pom­nianych chwil.

Przyw­lokłaś wczoraj
roz­pa­sanym uśmiechem.
Nie mogę się wybudzić,
znów do­tykać Ciebie chcę. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 stycznia 2015, 09:22

spudłowane

fi­nezyj­ne wyznania
dłoniami splecione
wios­ny zapachem
ciało otulają

dopóki kochają

wy­naturzo­ny szał
wrodzo­nej nienawiści
śmierć dedykuje
zmysły płaczą

do gar­deł już skaczą 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2015, 09:58

Ktoś szczerze tobą zain­te­reso­wany widzi waszą przyszłość .
Przeszłość trak­tu­je jak wczoraj. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 stycznia 2015, 20:24

Piękna dusza jest skar­bem od­kry­wanym w ot­chłani ludzkich pot­rzeb .
Często jed­nak - do cza­su , gdy w świet­le codzien­ności nie doj­rzy­my jej mroku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2015, 11:01

łza

nie płacz już
łzami
szkla­nych diamentów

ro­sy słonej
wylizanej
dru­gim człowiekiem

Już NIE płacz

jut­ro uśmie­chem czeka 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 stycznia 2015, 12:20

Na cóż piękne ciało , gdy ser­ce w nim skamieniało. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2015, 19:58

Piękna ko­bieta jest oz­dobą , zaś mądra - skarbem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 stycznia 2015, 19:01

co dnia

jakże słod­ka i namiętna
jakże prawdą piękna

dro­ga ominięta

Is­krzy się żar
oczu blaskiem
chwil wykreowanych

z dy­mem poszło
a jakże 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2015, 16:57

Spójrz moimi ocza­mi , a nau­czysz się kochać . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 stycznia 2015, 21:41

Kochać - jak to łat­wo powiedzieć
lecz ktoś może nie wiedzieć
że ser­ce war­tościami gorące
a ko­goś in­ne­go - myśli błądzące 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 stycznia 2015, 21:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]