Xmen, teksty ze stycznia 2017 roku

7 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Miłość w cho­robie ma wy­miar jutra.
Wiesz, że jut­ra już nie będzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2017, 21:01

Ja­kież lek­kie są pieniądze, lecz ciężko doświad­czają ludzi. 

myśl • 28 stycznia 2017, 18:05

Nie jes­teśmy zdol­ni do prze­bacze­nia. To tyl­ko gest zachęty, na który myśli się buntują. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 stycznia 2017, 19:37

Nie war­to słuchać, gdy ktoś roz­ma­wiać nie potrafi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2017, 20:44

Niena­wiść by­wa pięknem, gdy nie pot­ra­fisz kochać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2017, 15:58

Dziś się cieszę. Cieszę się ze szczęścia.
Szczęścia mo­jej byłej pani.
Bo dziś znów kocha... po­noć mocno.

Za kil­ka, kil­ka­naście miesięcy, następny gość będzie miał ból ser­ca, jak kil­ku z nas...
Daj im Boże wieczność. 

myśl • 19 stycznia 2017, 20:17

Dob­rze jest się reali­zować w życiu.
Jeszcze le­piej z kimś, trzy­mając się za dłonie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 21:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]