Xmen, opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Xmen.

Taka historia - part 2

Nie pa­mięta , jak do­jechał do ba­zy . Przez całe 100 ki­lometrów ana­lizo­wał swo­je życie.
W głowie układał różne te­zy , py­tania , od­po­wie­dzi na które włas­nym mo­nolo­giem szu­kał przychylnośći.
Pokręcił się chwilę po [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 24 października 2013, 12:42

Taka historia

To był os­tatni kurs te­go dnia . Po dos­tar­cze­niu tej paczki mógł w końcu od­dać się we włada­nie weeken­do­wego od­poczyn­ku .
Znał dob­rze to mias­to , w końcu spędził tu­taj część swo­jego życia [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 23 października 2013, 10:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]