Xmen, teksty z kwietnia 2014 roku

20 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Anioł upadł

La­ta wytrwale
skrzyd­la­ta poświata
wes­tchnieniem jątrzy

Łapie zapamiętanie
gro­ty kamienne
swoim smakiem

Piękny twór
białych piór
czar­nym tłem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 kwietnia 2014, 20:52

Miłość so­bie ludzie przysięgają
lecz po cza­sie tyl­ko wspom­nienia pozostają
Więc po­wie­dzcie szczerze - w co dzi­siaj wierzyć
gdy i miłość z kłam­stwem mu­si się zmierzyć 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 kwietnia 2014, 20:38

* * *

po­wiew świeżości
możemy też żyć w świętości
po­wielić czy­ny
pa­pieża naszego

zo­baczyć człowieka
niech dusza nie zwleka
kochać innych
ra­dością dziś powinnych 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 kwietnia 2014, 20:04

Na cóż twe łzy
za­kocha­niem wylewane
Gdy bra­kiem sczezły
miłością nie podlewane 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 kwietnia 2014, 22:23

Dziw­ne poszu­kiwa­nia miłości
gdy ludzie chadzają dziś bez radości
Po­wiadają że bar­dzo kochają
a później ko­goś za gówno mają 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 kwietnia 2014, 23:31

Jeżeli za­mie­rzasz z kimś od­dychać, pos­ta­raj się nie zat­ru­wać mu tlenu. 

myśl dnia z 29 marca 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 22 kwietnia 2014, 17:41

Nie wy­pada płakać,gdy coś się straciło.
Być może w ogóle się te­go nie miało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 kwietnia 2014, 10:08

Piękni ciałem w in­nych słowa się ubierają
Piękni duszą sa­mi się ni­mi przyozdabiają 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 kwietnia 2014, 08:42

Nie ma ludzi,którzy nie kłamią.
Są wśród nich ta­cy,którzy dos­ko­nale to ukrywają. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2014, 20:18

Budzik rozbrzmiewa
Rzeczy­wis­tości powrót
Dnia następnego 

haiku
zebrał 4 fiszki • 16 kwietnia 2014, 03:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]