Xmen, teksty z listopada 2014 roku

14 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Gdy­bym tam­tej zi­my ciebie nie spotkał
Do dziś byłbym prze­kona­ny , że nastąpi wiosna
A tak chłód oka­la do dzisiaj
po przebłys­kach piękne­go rozkwitania

Królo­wa mro­zu to nie bajka
Ona żyje do dzisiaj 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2014, 19:38

Na­wet jeżeli ktoś złamał ci ser­ce , wyślij w je­go stronę ukłon , że nie zniszczył do końca życia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 listopada 2014, 19:56

Two­ja i mo­ja przeszłość - naszą przyszłością.
O ile wspólnie chce­my ją realizować. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 listopada 2014, 11:00

z nadzieją

Trze­poczący wiatr
pod ko­pyta­mi pias­kiem rozsianym
os­tatnią zieleń wyrywa
Roz­depta­ne nadzieje
ze świs­tem wędrują
pod wagą nadziei 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 listopada 2014, 20:41

Z parą

Wyk­win­tny smak ko­biecych ust
złotem roz­la­nym po dłoniach
żądzą płonie
Dwóch od­mien­nych światów
łączy bądź tonie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2014, 21:02

,,czas goi ra­ny,, - a my na­dal cze­kamy na plas­ter otu­lający tęsknotę 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 listopada 2014, 20:02

I ja też

pros­tych słów śpiew
ster­ta atomów słucha

do nut pór roku
ta­rotem byt układa

ma­tema­tycznych jednostek
prze­cinek wioliną uprzedza

idzie
krętą drogą
man­try Bogów różnych

bos­kie stworzenie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 listopada 2014, 19:57

Wspólne pas­je przybliżają
w zachwy­cie życia dusze układają
A gdy miłość w przybliżeniu
to i wszys­tkie dni w porozumieniu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2014, 19:53

Przy­było szczęście mimochodem
opuściło z zawodem
Okłamało mo­je czys­te serce
te­raz jest w rozterce
Bo na­dal po cichu kocha
nies­te­ty - nie tędy droga 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 listopada 2014, 20:31

Żywiąc się czyjąś miłością
włas­ne­go ciepła poszukujesz
Lecz,gdy żywisz się zazdrością
swo­je za­mysły oszukujesz
I być może nig­dy nie będzie ci dane
to co przez zmysły jest zapisane 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2014, 22:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]